Конспекты
Для подтверждения авторства введите
e-mail, указанный при добавлении материала.
На этот адрес электронной почты будет отправлена ссылка для редактирования

Мектеп білімінің мазмұнын жаңарту

Ғасырлар ғұламасы атанған Мұхтар Әуезовтің: «Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін – білім» деген сөзі ешқашан еш жерде маңызын жоймайды. Себебі, қай мемлекеттің, қай елдің болмасын, даму деңгейін, рухани мазмұнын, интеллектуалдық қасиетін, өркендетуін айқындайтын, бірден-бір құрал – білім беру жүйесінің сапалылығы. Кезінде ұстаз Ыбырайдың: «Қазақтың білімге қолын жеткізетін ең басты құралы – мектеп... тек қана мектеп және қазақ халқының болашағы да мектептен басталады» - деген сөзі қазіргі заманда еш мәнін жоғалтпақ емес.  Халықта: «Әуелі тұқым, сонан соң күтім» деген асыл сөз бар. Сондықтан тұлғаның өсіп- өнуінің сәтті болуы рухани күтімге байланысты. Баланың жанына ақыл- білім дәнін сеуіп, аялап, көңілін табатын  – ұстаз. XXI ғасыр жаңа технология заманы. Технологияны жүзеге асырып, өмірге енгізу, оны игеру және жетілдіру келешек ұрпақтың қолында. Ал ұрпақтың тағдыры- ұстаздардың қолында (Н.Ә.Н).

Раздел: Образовательные проекты
© При использовании материала ссылки на автора и сайт обязательны!
Получить выходные данные

Автор:
учитель КГУ "Переваловская средняя школа"
Размер файлов: 30.91 kB
Дата публикации: 30.09.2015
Количество скачиваний: 1
Внести правки в свой материал

Выходные данные (библиографическая ссылка):

Коксимова М. С. Мектеп білімінің мазмұнын жаңарту [Электронный ресурс] // Международный каталог для учителей, преподавателей и студентов «Конспекты уроков». — Режим доступа: http://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--p1ai/other/proekty/file/14096-mektep-bilimini-mazm-nyn-zha-artu.html (дата обращения: 08.12.2016)
Скачать сертификат о публикации— как получить такой сертификат
Заказать рецензию на публикацию
 
Другие материалы из этой категории
Свидетельство о публикации. Бесплатно
Рецензия на публикацию учителя
Наши образовательные проекты

Учебные презентации — открытый каталог учебных презентаций PowerPoint. Готовые презентации и шаблоны. Все материалы доступны для бесплатной загрузки с сайта.

Всё о Prezi — сайт-руководство по созданию нелинейных презентаций с помощью сервиса Prezi.com. Также на сайте можно скачать фоны и картинки для презентаций.

Презентации — международный каталог презентаций для учителей, учеников и преподавателей. Мгновенное получение сертификата о публикации.